აღდგენის დინამიკა

31 Jul, 2020
image
  • თბილისში რეგისტრირებული ბინის ყიდვის ტრანზაქციები ზრდის დადებით მაჩვენებელს უახლოვდება და ამჟამად წ/წ -6%-ს შეადგენს
  • 29 ივლისს დამთავრებულ შვიდ დღეში, გაცემული იპოთეკური სესხების წლიურმა ცვლილებამ 7% შეადგინა. 6 ივლისიდან დღემდე გაცემული იპოთეკური სესხების 30% სუბსიდირების პროგრამის ბენეფიციარია
  • მიმდინარე ჯავშნებით ივლისში 4% დატვირთულობა ფიქსირდება თბილისში, 15% ბათუმში, 37% კახეთში და 19% სხვა რეგიონებში (ქუთაისის, ბორჯომის და ყაზბეგის ჩათვლით)
  • დატვირთულობა უფრო დაბალია მცირე და საშუალო სასტუმროებში, სადაც კახეთი ლიდერობს 22%-ით
  • გაუმჯობესება შეინიშნება რესტორნებში უნაღდო ხარჯვაში, ცვლილება ივლისის მეოთხე კვირაში წ/წ  -23%-ს შეადგენს
  • საგარეო გადარიცხვების ზრდა თიბისი ბანკის არხების მეშვეობით დადებით მაჩვენებელზეა და 20-26 ივლისის კვირაში წ/წ 18%-ს შეადგენს
  • GOOGLE-ის მობილობის ინდექსი სამუშაო ადგილის და სამგზავრო სადგურების გარდა მეტწილად აღდგენილია
Start a conversation